IN HONOREM

CZINE MIHÁLY

 

 

A sokat próbált ősök elszántságával hirdette a hit, az irodalom,
a magyarság megmaradásának egyetemes zálogát:
 

„A magyarság szükség és érték az emberiség

s az emberiség csillagokhoz vezető útja számára.”

 

Övezze tisztelet és megbecsülés emlékét!