KÖRLEVÉL

a Székely János Pedagógus Társas Kör megalakulásáról
 
Ózdon, 1993. szeptemberében
 
Ezennel tudatjuk, hogy a Kecskeméten megrendezett Közoktatási Fórumon elhangzottak után néhányan, akik a jövő nemzedékének neveléséért, oktatásáért felelősséget érzünk – tanárok, lelkészek, mérnökök -, életre hívtuk a minket közös szellemiségünkben összekötő Székely János Pedagógus Társas Kört.
1993. szeptember 29-én összeállottunk néhányan – megszállottai az emberformálásnak – azzal a hittel és szándékkal, hogy diákjainkat – immár közösségi elhatározással – a Székely János-i alapeszme szellemében neveljük. Hirdetjük a vállalt élet méltóságát, a pozitív életszemléletet, a minden körülmények között megtartó hitet és erőt, az emberhez egyedül méltó etikus magatartást.
Hisszük és valljuk, hogy csak ebben a szellemben lehet és szabad élni. Elkötelezett célunk e szellemben nevelni gyermekeinket, a jövő magyarságát. Feladatunknak érezzük e szellemiség megismertetését a magyar pedagógus társadalommal. Mi néhányan életre hívtuk a Társas Kört, de keressük mindazokat az eszmetársakat, akik vallják és vállalják ezen nemes eszméket a jövő nemzedékéért való szolgálatban.
Társas Körünkbe várjuk azon kollégákat, akik felismerték, felismerik önmagukban a Székely János-i hitvallást:

 

„Mert életemben mindig megvetettem
A rongyokat, akik feltalálva sorsuk,
Kapálóztak s lázadtak ellene.
Az méltó csak az emberhez, ha már
Felismerte egyetlen fátumát,
(Amely övé csupán és senki másé),
Hogy elvállalja, és elébe menjen.”
/Székely János: Dózsa/
 
Frits Sándorné                         Tóth Béla
Mák Zsuzsanna                        Tuza Ottó
              Obbágy Miklós                         Szegedi Józsefné
            Serényi János                          Dr. Tamás Gyula
               Kovács Mihály                         Pucsok Pál László 
 
Dr. Zanócz Erzsébet
a Társas Kör elnöke
 
Dr. Czine Mihály
a Társas Kör tiszteletbeli elnöke
 
Levelezési cím:  
3600 Ózd, Damjanich út 22.
Telefon/fax:   06 70 20 30 318